Lärarcafé med tema SKOLSTRESSEN

  • Datum: –19.00
  • Plats: Blåsenhus Entréhallen (Visionstrappan), Blåsenhus, von Kraemers allé 1A, Uppsala
  • Föreläsare: Amir Siasi, specialistpsykolog inom klinisk neuropsykologi och Tomas Tidman, PTP-psykolog, från Elevhälsan i Enköpings kommun.
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för samverkan och Sektion Lära
  • Kontaktperson: Andrea Dahlkild
  • Föreläsning

På Lärarcafé träffas lärarstudenter och verksamma lärare för att inspireras, knyta kontakter och ta del av forskning och skarpa tips. Varje tillfälle inleds med en miniföreläsning (30 min) i ett aktuellt ämne. Därefter fika för kaffesugna och diskussionslystna. Allt är gratis!

Tema 7 november: SKOLSTRESSEN

Läxor, prov och betyg, social status bland kompisar och otrygghet för den som känner sig utanför. Skolan må vara en ovärderlig plats, men den kan också vara kravfylld. Den här föreläsningen handlar om hur skolstress kan påverka eleven och om vad som händer när vi utsätts för långvarig stress utan återhämtning. Den innehåller också inslag från KBT kring återhämtning som lärarstudenter och lärare får prova på sig själva.