Vad vill funktionshinderaktivister egentligen? En studie av påståenden från funktionshinderaktivister i Sverige

  • Datum: –16.00
  • Plats: Universitetshuset, sal IV
  • Föreläsare: Marie Sépulchre, filosofie doktor, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för forskning om funktionshinder
  • Kontaktperson: Centrum för forskning om funktionshinder
  • Telefon: 018-471 64 45
  • Föreläsning

I Sverige är funktionshinderrörelsen en drivande folkrörelse. Funktionshinderaktivister har fört fram en rad olika frågor och tagit upp teman som tillgänglighet, hjälpmedel och personlig assistans.

Många teman är återkommande och man kan få en känsla av att funktionshinderaktivisternas krav är splittrade – och ibland motstridiga – eftersom den offentliga sfären rymmer en mängd röster från ett ökande antal funktionshinderorganisationer.

I detta sammanhang kan man undra: Vad vill funktionshinderaktivister egentligen? Finns det en gemensam nämnare mellan de olika frågor som funktionshinderaktivister tar upp eller driver de separata och motstridiga frågor? I föredraget föreslår jag att funktionshinderaktivism kan betraktas som en medborgarrättsrörelse. Efter en kort genomgång av det som menas med en medborgarrörelse, presenterar jag resultaten av min studie av påståenden av funktionshinderaktivister i Sverige. Denna studie baserar sig på 474 blogginlägg och debattartiklar som skrevs av funktionshinderaktivister under de senaste 10 år. Genom att titta närmare på exemplet av hur funktionshinderaktivisterna kräver personlig assistans kommer föredraget att belysa att frågan är mycket större än antalet timmar som en person blir beviljat. Slutligen kommer jag att påpeka att funktionshinderaktivister har originella idéer för att ändra samhället, samtidigt som de möter en del utmaningar.