En annan järnålder med gammalt DNA? Vad vi trodde att vi skulle få veta och hur det blev.

  • Datum: –19.00
  • Plats: Gamla Uppsala Museum Disavägen 15, Disavägen 15, 754 40 Uppsala
  • Föreläsare: Torun Zachrisson, forskningschef vid Upplandsmuseet
  • Arrangör: SciLifeLab Ancient DNA facility och Gamnla Uppsala Museum
  • Kontaktperson: Magnus Lundgren
  • Telefon: 0184712696
  • Föreläsning

Arkeologen Torun Zachrisson berättar om hur analys av forntida dna förändrat vår bild av järnåldern.

Arkeologen och Upplandsmuseets forskningschef Torun Zachrisson berättar om hur nya resultaten från dna-analyser har förändrat vår syn på järnålderns samhälle. De flesta resultaten är från vikingatid då jordade begravningar var vanliga. De rör både vår kunskap om enskilda individer och grupper av människor i städer som Birka och Sigtuna, i jämförelse med dem som samtidigt gravlades på landsbygdens gravfält. Även lite äldre, vendeltida, elit-miljöer, där människor begravts i båtgravar, kommer att jämföras med andra elitmiljöer där människor som levt vid samma tid inte ens blev gravlagda utan hittas som en anonym kvarleva på en kultplats. En del av presentationen att handla om tiden före klimatkriserna på 530- och 540-talen, följt av en avslutning om mobilitet och identitet för några av de levnadsöden vi undersökt från folkvandringstid och romartid.