Plus, minus eller mittemellan – rörelser bland joner och molekyler i polymera system

  • Datum:
  • Plats: Polacksbacken ITC 1212
  • Föreläsare: Fil dr Jonas Mindemark
  • Kontaktperson: Jonas Mindemark
  • Docentföreläsning

I denna föreläsning kommer att beskrivas de grundläggande mekanismerna för jonledning i batterielektrolyter och hur detta sker på annorlunda sätt i polymerelektrolyter jämfört med vätskeelektrolyter. Det kommer också att ges exempel på aktuell materialutveckling inom området liksom nya mekanistiska insikter som levererats på forskningsfronten.

För att ett batteri ska kunna leda en elektronisk ström mellan de yttre polerna krävs att det samtidigt leds en lika stor ström av joner mellan polerna inne i batteriet. Denna jonledning sker i en elektrolyt, som klassiskt består av ett salt upplöst i ett vätskeformigt lösningsmedel. När det gäller Li-jonbatterier så sker just nu en övergång från sådana vätskeformiga elektrolyter till elektrolyter i fast fas för att öka säkerheten och stabiliteten för batterierna. Ett sätt att göra detta är att använda ett polymert lösningsmedel, vilket ger en polymerelektrolyt. Denna typ av elektrolyter har mycket gemensamt med klassiska vätskeelektrolyter, men har också flera tydliga och viktiga skillnader.

I denna föreläsning kommer att beskrivas de grundläggande mekanismerna för jonledning i batterielektrolyter och hur detta sker på annorlunda sätt i polymerelektrolyter jämfört med vätskeelektrolyter. Det kommer också att ges exempel på aktuell materialutveckling inom området liksom nya mekanistiska insikter som levererats på forskningsfronten.