Rektorsseminarium: Universitetets inspel till regeringens forskningsproposition

  • Datum: –16.00
  • Plats: Universitetshuset, sal IX
  • Arrangör: Kommunikationsavdelningen
  • Kontaktperson: Ann-Charlotte Hellzén-Wallin
  • Internt

Välkommen till en presentation och ett samtal om universitetets syn på forskningspropositionen 2020. Universitetets inspel ska vara departementet tillhanda den 31 oktober.

Program

Moderator: prorektor Anders Malmberg

Rektor inleder.

Presentation av bakgrund, sammanhang, process och ramar för forskningspropositionen av Daniel Gillberg.

Presentation av universitetets förslag till inspel av Katarina Vrede.

Reflektioner från
* Frida Gommel, företrädare för kårsamverkan och doktorandnämnden
* Elisabet Nihlfors, ledamot i regeringens forskningsberedning
* Peter Honeth, författare till två propositioner.

Paneldebatt och efterföljande diskussion.

Sammanfattning och fortsatt process.

Rektorsseminarium: Universitetets inspel till regeringens forskningsproposition