Information om ansökan för utbytesstudier med start hösten 2020!

  • Datum: –17.30
  • Plats: Engelska parken Humanistiska teatern
  • Föreläsare: Avdelningen för internationalisering
  • Webbsida
  • Arrangör: Avdelningen för internationalisering
  • Kontaktperson: Jonathan Schalk
  • Telefon: 018-471 3612
  • Studentevenemang, Utbildning

Ansökan för utbytesstudier via Avdelningen för internationalisering för utbytesstudier med start hösten 2020 är öppen!

Avdelningen för internationalisering berättar hur ansökan går till!