Öppen föreläsning: Språk, natur och uppenbarelse. Perspektiv på kommunikation och existens

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken sal 2-0076
  • Föreläsare: Mattias Martinson, professor i Systematisk teologi med livsåskådningsforskning. Hans huvudintressen är filosofisk teologi, kulturteologi, kritisk teori och kontinental filosofi.
  • Webbsida
  • Arrangör: Teologiska instituionen
  • Kontaktperson: Mattias Martinson
  • Föreläsning

För mer info om Mattias Martinson här

Alla intresserade är välkomna!

Öppen föreläsning: Språk, natur och uppenbarelse. Perspektiv på kommunikation och existens