En korrupt förvaltning – realitet eller farhåga?

  • Datum: –20.00
  • Plats: Humanistiska teatern Thunbergsvägen 3, 752 38 Uppsala
  • Föreläsare: Olle Lundin, Patricia Mindus, Shirin Ahlbäck Öberg samt Inga-Britt Ahlenius
  • Arrangör: Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Kontaktperson: Mica Håll
  • Seminarium

Höstens första samtal, den sjätte i samtalsserien, äger rum den 22 oktober, kl. 18.30–20.00 i Humanistiska teatern.

Kommande datum i samtalsserien:
Tisdag 19 november

I Sverige har vi varit relativt förskonade från
korruption. Den svenska offentliga förvaltningen
åtnjuter överlag ett högt förtroende bland
medborgarna. Men åt vilket håll pekar
utvecklingen? Sverige tappar placeringar på TI:s
korruptionslista. Medierapporteringen runt olika
typer av korruptivt beteende, från politiker och
tjänstemän, synes ha ökat de senaste åren. Finns
det en växande korruption? Vad kan den i så fall
bero på och hur ska vi hantera den?

Inledare:
Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt
Moderator:
Patricia Mindus, professor i praktisk filosofi
Panelister:
Shirin Ahlbäck Öberg, docent i statskunskap
Inga-Britt Ahlenius, f.d.
undergeneralsekreterare för FN:s internrevision
OIOS

En korrupt förvaltning – realitet eller farhåga?