Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens installationsföreläsningar

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens nya professorer håller sina installationsföreläsningar.

Kl 13.15 Inledning av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens dekanus, professor Johan Tysk.

Erik Johansson: Forskning för en ny generation solceller.
Ken Mattsson: Datorsimuleringar av världen omkring oss.
Martin Häggblad Sahlberg: Nya material för en hållbar framtid.

Kl. 14.20-14.40 Paus.

Robin Strand: Medicinsk bildanalys i en era av big data och artificiell intelligens.
Joakim Widén: Framtidens städer.
Zhen Zhang: Emerging Silicon Nanoscale Biosensors.

Föreläsningarna ges under installationsveckan som avslutas den 15 november med den högtidliga professorsinstallationen i Universitetsaulan.

 

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens installationsföreläsningar