Historisk-filosofiska fakultetens installationsföreläsningar

Historisk-filosofiska fakultetens nya professorer håller sina installationsföreläsningar.

Kl. 09.15 Inledning av Historisk-filosofiska fakultetens prodekanus, professor Anders Ekström.

Torbjörn Gustafsson Chorell: Postsekulär historia.
Thomas Karlsohn: Vad är ett universitet?
Patricia Mindus: Om (vissa) juridiska föreställningars sanning.

Föreläsningarna ges under installationsveckan som avslutas den 15 november med den högtidliga professorsinstallationen i Universitetsaulan.