Professorsinstallationen 2019

  • Datum: –17.15
  • Plats: Universitetshuset Universitetsaulan
  • Föreläsare: David Håkansson (Språkvetenskapliga fakulteten), Tove Fall (Medicinska fakulteten), Philippe Wernet (Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten)
  • Arrangör: Uppsala universitet
  • Kontaktperson: akademiskafester@uadm.uu.se
  • Akademisk högtid, Föreläsning

Vid den högtidliga professorsinstallationen installeras årets alla nya professorer vid Uppsala universitet.

Installationen och föreläsningarna är öppna för allmänheten.

Till installationen hämtas gratisbiljetter i Universitetshusets trapphall från och med klockan 10.00 torsdag 14 november till och med klockan 15.00 fredag 15 november.

Under installationen hålls följande installationsföreläsningar:
David Håkansson, Språkvetenskapliga fakulteten: Förr eller senare – svenskans historia och historien om svenskan.
Tove Fall, Medicinska fakulteten: Genvägar till nya botemedel.
Philippe Wernet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten: Har naturen redan hittat lösningar på energiproblemet?

Installator: Rector magnifica, professor Eva Åkesson. Musik: Kungl. Akademiska kapellet under ledning av director musices, professor Stefan Karpe. De framför till processionen Marche pour la cérémonie turque av Jean Baptiste Lully samt mellan föreläsningarna musik av Johannes Brahms, Charles Ives och Nils Mannerfeldt.

Processionsordning
Avd. 3–6 tar vid uppställningen plats i och ovanför vänster trappa.
1. Studenternas övermarskalk.
2. Studenternas fanborg.
3. Kuratorskonventets presidium, ordförande och vice ordförande vid studentkårerna samt nationernas kuratorer.
4. Installationens övermarskalk och två biträdande övermarskalkar.
5. Dekanerna för berörda fakulteter.
6. Installandi och pristagare.

Avd. 7–21 tar vid uppställningen plats i galleriet ovanför höger trappa.
7. Pedellen.
8. Cursorerna.
9. Rektor, prorektor och honoratiores.
10. Biträdande övermarskalkar.
11. Övriga inbjudna gäster.
12. Professores emeriti.
13. Teologiska fakultetens lärare.
14. Juridiska fakultetens lärare.
15. Medicinska fakultetens lärare.
16. Farmaceutiska fakultetens lärare.
17. Historisk-filosofiska fakultetens lärare.
18. Språkvetenskapliga fakultetens lärare.
19. Samhällsvetenskapliga fakultetens lärare.
20. Utbildningsvetenskapliga fakultetens lärare.
21. Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens lärare.
22. Universitetets tjänstemän.
23. Ceremonimästaren.

Vidare deltar funktionärer och ett antal studentmarskalkar.
Uttåget ur aulan äger rum på sätt som anges i särskild agenda till medverkande.

Installationsarrangemang
Ceremonimästare Per Ström, installationsövermarskalk Annika Windahl Pontén, biträdande övermarskalkar Gabriella Almqvist, Anna Hamberg, Jakob Piehl och Sarah Havrén Schütz.

Övriga funktionärer är Uppsalastudenternas övermarskalk Harald Götlind, pedell Martin Andersson, cursorer Claes Andersson och Anders Westin, pressansvarig Anneli Waara, ansvarig för universitetshuset Maurice Hart, Jorge Herrera och Hermon Tesfai, administration Gabriella Almqvist, Mica Håll och Jakob Piehl.

Stora domkyrkoklockan ringer klockan 8 installationsdagen.
Blomsterarrangemang av Uppsala Linneanska trädgårdar, Botaniska trädgården.