Historiens vita fläckar: Om rasismens rötter i Sverige

  • Datum: –17.30
  • Plats: Engelska parken Ihresalen, Thunbergsv. 3H
  • Föreläsare: Maria Ripenberg
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för Afrikastudier och Upsala Nya Tidning
  • Kontaktperson: Sten Hagberg
  • Telefon: 018-4717030
  • Föreläsning

Forum för Afrikastudier och Upsala Nya Tidning anordnar författarsamtal med Maria Ripenberg – författare, journalist och filosofie hedersdoktor vid Uppsala universitet – till vardags ledarskribent och debattredaktör på Upsala Nya Tidning.

Stereotyper och reproducerade lögner som sprids i dag, liksom rasistiska strukturer i samhället, har historiska rötter. Men delar av berättelsen om Sveriges historia flyttades i mitten på förra seklet ut i marginalen och förtegs. För att kunna börja utrota fördomar krävs mer kunskap. Maria Ripenbergs bok tar sin utgångspunkt i forskning som alltjämt lyser med sin frånvaro i de flesta läromedel, uppslagsverk och andra medier. Ännu på 2010-talet har historien vita fläckar...http://www.afrikastudier.uu.se/Download.aspx?dialog=false&id=FXxXQNWiepY%3d

Historiens vita fläckar: Om rasismens rötter i Sverige