Rhythmical Entrainment: A Genealogy of Embodied Sympathy in the Nineteenth Century

  • Datum: –16.00
  • Plats: SCAS, Thunbergssalen Linneanum, Thunbergsvägen 2, Uppsala
  • Föreläsare: Ewan Jones, Fellow, SCAS. Lecturer in Nineteenth Century Literature, University of Cambridge
  • Webbsida
  • Arrangör: Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS)
  • Kontaktperson: Sandra Rekanovic
  • Seminarium

Ewan Jones talar på temat "Rhythmical Entrainment: A Genealogy of Embodied Sympathy in the Nineteenth Century". Seminariet hålls på engelska. Efteråt finns möjlighet till frågor.

Ytterligare information