Open Access Week: Öppen tillgång i Alvin

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Spektrum, Karin Boye-biblioteket
  • Föreläsare: Per Cullhed
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Per Cullhed
  • Föreläsning

Alvin är en plattform för digitalt bevarande och tillgängliggörande av material. Ta del av hur biblioteket arbetar med öppen tillgång till digitala samlingar och digitaliserat kulturarv.

Open Access Week: Öppen tillgång i Alvin