Att gå i någon annans skor – förskolan som inkluderingsfaktor

  • Datum:
  • Plats: Blåsenhus
  • Arrangör: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  • Kontaktperson: Katarina Gahne
  • Telefon: 018-4717965
  • Konferens

Slutkonferens för projektet KINDINMI, The Kindergarten as a Factor of Inclusion for Migrant Children and their Families (Förskolan som inkluderingsfaktor för nyanlända barn och deras familj)

Projektet KINDINMI, "Förskolan som inkluderingsfaktor för nyanlända barn och deras familj/The Kindergarten as a Factor of Inclusion for Migrant Children and their Families", är ett EU-projekt finansierat av programmet Erasmus +.

Projektet syftar till att förändra attityder gentemot nyanlända barn och deras familjer samt utveckla utbildningsverktyg och fortbildningskurser kurser för att underlätta inkluderingen av nyanlända. Det riktar sig även till nyanlända själva för att hjälpa dem att bli trygga och aktiva sociala aktörer i värdlandet.

Anledningen till att välja förskolan som fokus är att förskolan, även om den inte är obligatorisk i våra länder, verkar vara ett möjligt sätt för nyanlända familjer att bättre inkluderas i värdlandet. Till exempel tar föräldrar eller någon familjemedlem vanligtvis yngre barn till skolan och får därför möjlighet att komma i kontakt med förskolepersonalen och andra föräldrar, samt att bekanta sig med de nya vanor, traditioner och livsstilen i det nya landet. Med andra ord kan förskolan betraktas som en möjlig tröskel för att bättre inkludera inte bara barnen utan även deras familj. Projektets huvudmålgrupper är alltså förutom förskolepersonal även barn i åldern 6 månader-7 år och familjer.

Webbsida