Internationella GIS-dagen 2019

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken Humanistiska teatern, Thunbergsvägen 3C
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek, UpGIS
  • Kontaktperson: Daniel Löwenborg
  • Föreläsning

Kom till Humanistiska Teatern i Engelska Parken och lyssna till flera korta föredrag om aktuell forskning med anknytning till GIS (geografiska informationssystem).

Arrangörer är UpGIS (Nätverk för GIS inom Uppsala universitet) och Uppsala universitetsbibliotek.

Föredragshållare:

Jan Amcoff, Kulturgeografiska institutionen: Introduction

Daniel Löwenborg, Inst. för arkeologi och antik historia: Spatial analysis of ”Hitta Ut” and WMS services in QGIS

Alexandra Petrulevich, Inst. för nordiska språk: GIS for language study

Maurizio Mazzoleni, Inst. för geovetenskaper: Understanding Human Settlement Dynamics in Flood-Prone Areas using Global Datasets

David Lingfors, Inst. för teknikvetenskaper: Visibility assessment of roofs with application to solar energy and cultural-heritage values.

Karl-Johan Lindholm, Inst. för arkeologi och antik historia: Contesting Marginality: The Boreal Forest of Inland Scandinavia and the Worlds Outside, AD – 1500 AD

Nasrin Mostofian, Uppsala Alumni och Humlab, Umeå universitet, & Anna Foka, DH Uppsala, inst. för ABM: A digital Periegesis - Enriching Pausanias's Description of Greece with georeferences

Henrik Eriksson, Byggnadsavdelningen, Uppsala universitet: How 50 000 people find 10 000 rooms: Indoor navigation and positioning

GIS (geografiskt informationssystem) är ett system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data – se Databearbetning och -analys. Den internationella GIS-dagen är en global händelse. Organisationer över hela världen som använder GIS, eller är intresserade av GIS, deltar genom att hålla eller sponsra olika evenemang: www.gisday.com

Ingen föranmälan, det är bara att dyka upp, UpGIS bjuder på kaffe och te!

Hitta till Humanistiska teatern

Internationella GIS-dagen 2019