LILAe:s fjärde årliga symposium för doktorander med litteraturvetenskaplig inriktning

  • Datum: –17.45
  • Plats: Universitetshuset, sal XI
  • Föreläsare: LILAes doktorander och plenarföredrag av Sverker Sörlin, Professor of Environmental History, KTH Royal Institute of Technology
  • Webbsida
  • Arrangör: LILAe
  • Kontaktperson: Julie Hansen
  • Konferens

Doktorander med litteraturvetenskaplig inriktning presenterar sin forskning
Plenarföredrag “Once again -- the Humanities...: Is there anything to add? Yes, there is!” av Sverker Sörlin

Ytterligare information