10th Symposium on Pharmaceutical Profiling in Drug Discovery and Development

  • Datum:
  • Plats: Humanistiska teatern Engelska Parken
  • Föreläsare: Prof. Elizabeth C. M. de Lange (LACDR, LEI, Netherlands), Prof. Hélder A. Santos (UH, Finland), Prof. Matthias Schwab (IKP-RBK, Germany), Prof. Patrick Augustijns (KU Leuven, Belgium), Prof. Robert S. Langer (MIT, USA)
  • Webbsida
  • Arrangör: Läkemedelsformulering, Institutionen för farmaci, Uppsala Universitet.
  • Kontaktperson: Alexandra Teleki
  • Konferens

Mötet är kostnadsfritt. Vi uppmuntrar starkt att skicka in abstract för postersessionen. Deadline för registrering och inskickning av abstracts är 15:e januari, 2020.

Länk till registrering: http://doit.medfarm.uu.se/kurt14971

Karta till lokalen: http://bit.ly/2qrs8TL

Länk till Programet: Programet