Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

Mänskliga Rättighetsdagarna i Linköping 14-16 november

Uppsala universitet är samarbetspartner till MR-dagarna som i år arrangeras i
Linköping 14-16 november på temat ”Rätten till hälsa”.

Universitetet arrangerar och medverkar i flera seminarier och är på plats även som utställare.

Uppsala universitet har sedan 2014 ansvar för regeringsuppdraget att utbilda statligt anställda i mänskliga rättigheter.

Här hittar du hela programmet >>