Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

Uppsala universitet deltar på Mänskliga Rättighetsdagarna i Linköping 14-16 november på temat ”Rätten till hälsa”.

Uppsala universitet är samarbetspartner till MR-dagarna som i år arrangeras i
Linköping 14-16 november.

Universitetet arrangerar och medverkar i flera seminarier och är på plats även som utställare.

Uppsala universitet är sedan 2014 ansvarig för regeringsuppdrag att utbilda statligt anställda i mänskliga rättigheter.

Här hittar du hela programmet >>