Lärarcafé "En inkluderande skola"

  • Datum: –19.00
  • Plats: Blåsenhus Entréhallen (Visionstrappan), Blåsenhus, von Kraemers allé 1A, Uppsala
  • Föreläsare: Claes Nilholm, professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Uppsala Universitet.
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för samverkan och Sektion Lära
  • Kontaktperson: Andrea Dahlkild
  • Föreläsning

På Lärarcafé träffas lärarstudenter och verksamma lärare/förskollärare för att inspireras, knyta kontakter och ta del av forskning och skarpa tips. Varje tillfälle inleds med en miniföreläsning (30 min) i ett aktuellt ämne. Därefter fika för kaffesugna och diskussionslystna.

Lärarcafé 5 mars:

En inkluderande skola – möjligheter, hinder och dilemman

I debatten talas det numera ibland om att inkluderingen har gått för långt.
Andra menar att den inte nått tillräckligt långt.
Hur ska man förstå dessa ståndpunkter? 
I den här föreläsningen reder Claes Nilholm ut begreppen och diskuterar hur vi kan skapa en skola där alla elever har en bra situation, samtidigt som särlösningar undviks i så hög grad som möjligt.

Ett föredrag med relevans för alla stadier.

Om föreläsaren: Claes Nilholm är professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Uppsala Universitet. Under sin karriär har han gett ut ett antal böcker, varav En inkluderande skola – möjligheter, hinder och dilemman är den senaste i raden. Nilholm tar här ett helhetsgrepp på inkludering, och vågar samtidigt gå nära de faktiska undervisningssituationerna.