Konstnären inför döden: Schuberts Winterreise de ”förfärande” sångerna

Gunnar Birgegård, Professor emeritus vid institutionen för medicinska vetenskaper, berättar om Franz Schuberts älskade sångcykel skriven mot slutet av hans korta levnad, när han visste att syfilis hotade hans liv.

Denna gång handlar Konst – Läkekonst om Schuberts älskade sångcykel Winterreise, som han skrev året innan sin död, då han sedan flera år var medveten om att han hade syfilis, som var en vanlig ej botbar sjukdom på den tiden. 

Gunnar Birgegård är känd i Uppsala både som läkare och musikpresentatör. Under evenemanget kommer operasångaren Anders Larsson att sjunga sånger av Schubert ackompanjerad av Annette Műller-Roos på piano.

Evenemanget sponsras av fakulteten för medicin och farmaci och av Akademiska sjukhuset. 
 

Evenemanget är gratis och slutar vid 20.30-tiden.