Nobelföreläsningar i ekonomi 2019

  • Datum: –11.45
  • Plats: Ekonomikum Hörsal 3
  • Föreläsare: Abhijit Banerjee, Field experiments and the practice of economics Esther Duflo, Field experiments and the practice of policy
  • Arrangör: Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Annika Windahl Pontén
  • Telefon: 018-471 1720
  • Föreläsning

Pristagarna i ekonomi 2019 (Sveriges Riksbanks pris i ekonomi till minne av Alfred Nobel) besöker Uppsala universitet och ger en öppen föreläsning om forskningen som ledde fram till priset.

Sedan många år tillbaka är det tradition att de nyutnämnda Nobelpristagarna blir inbjudna till Uppsala universitet i samband med Nobelprisfestligheterna i Stockholm. I besöksprogrammet ingår en mottagning hos rektor och lunch på Uppsala slott men också uppskattade och välbesökta öppna föreläsningar av de gästande Nobelpristagarna.

Pristagare som föreläser
Abhijit Banerjee och Esther Duflo

Ingen föranmälan krävs. Platser ska vara intagna 09.45. Kom i mycket god tid om du vill vara säker på att få en plats på föreläsningen!

Plats: Hörsal 3, Ekonomikum

Pristagarnas föreläsningar kommer att direktsändas på webben http://bit.ly/nobellectureeconomics2019