Föreläsning av hedersdoktor Elizabeth de Lange

  • Datum: –13.40
  • Plats: Universitetshuset, sal IX
  • Föreläsare: Professor Elizabeth CM de Lange, Universitetet i Leiden, Nederländerna
  • Arrangör: Vetenskapsområdet för medicin och farmaci
  • Kontaktperson: Agneta Mattsson
  • Föreläsning

Öppen föreläsning av professor Elizabeth de Lange, utsedd hedersdoktor vid farmaceutiska fakulteten, med titeln The Predictive Pharmacology Research Strategy: The Miracle of Smart Data.

Elizabeth de Lange är professor i prediktiv farmakologi vid Leidens universitet i Nederländerna. Hennes forskning handlar om att kunna förutsäga olika läkemedels effekt på människor. Ett av fokusområdena för hennes forskargrupp är att undersöka hur läkemedel kan transporteras till olika vävnader, framför allt hjärnan som skyddas av blod-hjärnbarriären. Elizabeth de Lange är sedan 2013 Fellow of the American Association of Pharmaceutical Sciences och har publicerat över 100 vetenskapliga artiklar och flera bokkapitel. Hon har dessutom deltagit och organiserat många internationella konferenser och symposier. Sedan tidigt 90-tal finns starka band mellan Elizabeth de Lange och Uppsala universitet, särskilt till gruppen för translationell farmakokinetik och farmakodynamik vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap.