Föreläsning av hedersdoktor Ingeborg Hochmair-Desoyer

  • Datum: –14.10
  • Plats: Universitetshuset, sal IX
  • Föreläsare: Doktor Ingeborg Hochmair-Desoyer, MED-EL Medical Electronics GmbH, Innsbruck, Österrike
  • Arrangör: Vetenskapsområdet för medicin och farmaci
  • Kontaktperson: Agneta Mattsson
  • Föreläsning

Öppen föreläsning av doktor Ingeborg Hochmair-Desoyer, utsedd hedersdoktor vid medicinska fakulteten, med titeln Cochlear Implants and The Significance of Translational Research.

Ingeborg Hochmair-Desoyer är en av de ledande forskare i världen som utvecklat cochleaimplantat. Cochleaimplantat ger möjlighet att bota medfödd dövhet hos barn och ge dem ett oralt språk. Även dövblivna vuxna kan återfå mycket av sin förlorade hörsel. Ingeborg Hochmair-Desoyer utvecklade tillsammans med sin make den första flerkanaliga elektroden inbäddad i silikonhölje. Denna har senare legat till grund för möjligheten att operera gravt hörselskadade även när viss hörsel kvarstår, så kallad elektro-akustisk stimulering. Sedan 1990 har hon byggt upp MED-EL Industrier i Innsbruck, Österrike. Hon driver sitt företag med fokus på forskning och utveckling, det vill säga som ett forskningsdrivet företag. Hon stödjer framgångsrik forskning inom hörsel i hela världen, bland annat flera forskningsprojekt vid Akademiska sjukhusets öronklinik samt vid Uppsala Universitet.