Celsius-Linné föreläsningarna 2020

  • Datum: –17.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Siegbahnsalen
  • Föreläsare: - Celsius Lecture: Dr. Zhong Lin Wang, Hightower Chair in Materials Science and Engineering, Regent´s Professor at Georgia Tech and Founding Director and Chief Scientist at Beijing Institute of Nanoenergy and Nanosystems. - Linnaeus Lecture: Prof. Angela M. Gronenborn, UPMC Rosalind Franklin Chair and Distinguished Professor at the Department of Structural Biology, University of Pittsburgh
  • Webbsida
  • Arrangör: Celsius-Linné-kommittén vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
  • Kontaktperson: Karin Thellenberg
  • Telefon: 018-4714947
  • Föreläsning

Torsdag 6 februari är det återigen dags för de årliga Celsius-Linné föreläsningarna. I år gästas vi av Prof. Zhong Lin Wang från Georgia Tech och Prof. Angela M. Gronenborn vid University of Pittsburgh.

Torsdagen den 6 februari 2020 är åter dags för föreläsningar till minne av Anders Celsius och Carl von Linné. Årets föreläsare är  Prof. Zhong Lin Wang från Georgia Tech och Prof. Angela M. Gronenborn vid University of Pittsburgh som är världsledande inom sina respektive forskningsområden. 

Efter föreläsningarna anordnas ett symposium som avslutas med en paneldebatt med Celsius-Linné- och symposieföreläsarna. 

Föreläsningarna och symposiet hålls på engelska. Ingen registrering krävs.

Här hittar du abstract för föreläsningarna, presentation av föreläsarna och symposieprogrammet .

Celsius-Linné föreläsningarna 2020