INSTÄLLT! "Regarding Black Pain"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken Sal 22-1017
  • Föreläsare:
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för Mångvetenskaplig Forskning om Rasism (CEMFOR)
  • Kontaktperson: Daniel Strand
  • Seminarium

OBS! EVENEMANGET ÄR INSTÄLLT! Christopher Harris forskning undersöker hur svart kultur och politik omformar en rad politiska, sociala och kulturella normer i den svarta diasporan.

Christopher Harris har en postdoctjänst på Department of African American Studies på Northwestern University i USA. Han disputerade 2019 på avhandlingen Political Acts, Generational Minds: Race, Culture, and the Politics of the Wake på New School for Social Research i New York.  Seminarieledare: Ylva Habel, forskare och lektor i Medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola.

Abstract

The Movement for Black Lives (M4BL) är en del av ett större uppsving för svart organisering och politiskt tänkande i USA och resten av världen. M4BL har uppstått i samband med och som en konsekvens av det ständiga flödet av bilder på och rapporter om det svarta livets godtycklighet och dödlighet. Denna presentation, som utgår ifrån tre års etnografisk forskning och aktivism, använder sig av begreppet ”hänsyn” (regard) för att teoretisera samtida uttryck för svart motstånd, flykt och vägran. Presentationen fokuserar på de sätt som unga svarta människor kring M4BL har aktiverat en radikalt inkluderande etik som kretsar kring att bry sig/att vårda (care).