Föreläsning med hedersdoktor Peter Wollny

  • Datum: –19.00
  • Plats: Humanistiska teatern
  • Föreläsare: Peter Wollny, föreståndare för Bach-Archiv Leipzig och hedersdoktor vid historisk-filosofiska fakulteten 2020
  • Kontaktperson: Lars Berglund
  • Telefon: 018-471 15 66
  • Föreläsning

Johann Sebastian Bach and the emergence of a European style around 1730. Föreläsningen hålls på engelska. Max 137 deltagare.

Peter Wollny är föreståndare för Bacharkivet i Leipzig och professor vid Leipzig universitet och Universität der Künste i Berlin. Han är en ledande Bach-forskare och en av de främsta specialisterna på studiet av äldre musikhandskrifter. Peter Wollny har sedan många år tillbaka ett nära samarbete med institutionen för musikvetenskap i Uppsala, inte minst i arbetet med musikhandskrifterna i Dübensamlingen i Uppsala universitetsbibliotek.

Ytterligare information