Doktorspromotion

Promotionen är universitetets examensfest för de som tagit doktorsexamen under året.

Uppsalaborna märker av dagen då det skjuts salut med kanon både på morgonen och under själva promotionsakten. Förutom nya doktorer kommer även hedersdoktorer att promoveras under vinterpromotionen.

Under den högtidliga promotionsakten i Universitetshusets aula får de nya doktorerna ta emot hederstecken; hatt eller lagerkrans och diplom. 

Promotionshögtiden börjar klockan 12 med intågsprocession och välkomsthälsning av rektor, professor Eva Åkesson. Promotionsmusiken utförs av Kungliga Akademiska kapellet, under ledning av director musices, professor Stefan Karpe. Högtidligheterna fortsätter under kvällen med middag i rikssalen på Uppsala slott för de nya doktorerna, hedersdoktorerna, pristagarna, anhöriga och inbjudna gäster.

Program för promotionen 31 januari 2020

(Alla klockslag är precisa.)

7.00 Kanonsalut, dels kl. 7.00 från Slottsbacken, dels under promotionsakten vid Universitetshuset, utförs av artillerister från Jämtlands fältartilleri.

8.00 Stora domkyrkoklockan ringer.

11.30 Dörrarna till Universitetshusets aula öppnas. Allmänheten är välkommen. För tillträde krävs biljett. (Gratisbiljetter kan hämtas i Universitetshusets trapphall vid vaktmästeriet från och med kl 10.00 torsdagen den 30 januari fram till att ceremonin startar.)

11.45 Promotores, promovendi samt övriga deltagare i den akademiska processionen samlas på galleriet i Universitetshusets trapphall enligt anvisning i processionsordningen.

12.00 Publiken ska ha intagit sina platser.

12.15 Promotionshögtiden börjar med intågsprocession.

Välkomsthälsning av Rector magnifica, professor Eva Åkesson.

Föreläsning av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens promotor, professor Roland Roberts över ämnet Vetenskap och människa.

Promotion inom samtliga universitetets nio fakulteter. Till processionerna och under akten utförs promotionsmusik av Kungliga Akademiska kapellet under ledning av director musices, professor Stefan Karpe.

Prisutdelningar.

Processionens uttåg. (Publiken ombeds att inte lämna aulan förrän uttågsprocessionen har passerat i sin helhet.)

Följ promotionen live på webben http://bit.ly/doktorspromotion

Vid frågor vänligen kontakta doktorspromotion@uadm.uu.se.

Priser och medaljer som delas ut i samband med promotionen:
Björkénska priset
Rudbeckmedaljen
Linnémedaljen
Geijers historiska pris
Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi
Oscarspriset
Martin H:son Holmdahl-stipendiet

Relaterade sidor:
Doktorspromotionen vid Uppsala universitet
Kanonsalut och klockringning