INSTÄLLT: Olika bedömningar av psykisk ohälsa

En studie av läkares och Försäkringskassan kategorisering av personer med psykisk ohälsa.

Det är många som vittnar om att personer med psykiatrisk problematik ofta hamnar mellan stolarna och det verkar ibland som att det finns en diskrepans mellan patienternas behov och Försäkringskassans beslut. Under föredraget berättar Maricel om sin forskning där hon tittat närmare på vad förklaringen till detta kan vara.

Obligatorisk föranmälan via e-post cff@cff.uu.se eller telefon 018-471 64 45.