Att kommunicera forskning ur ett nyttoperspektiv

  • Datum: –12.00
  • Plats: Hubben, Dag Hammarskjölds väg 38 i Uppsala Science Park
  • Webbsida
  • Arrangör: UU Innovation
  • Kontaktperson: Nhils Forslund
  • Seminarium

Det här är det tredje seminariet i en poänggivande kurs om immaterialrätt (IP) och kommersialisering (3 hp) som ges av UU Innovation i samarbete med PRV. Kursen omfattar fyra seminarier och riktar sig till doktorander och övriga anställda från alla vetenskapsområden vid Uppsala universitet.

Detta seminarium ger en praktisk översikt av några användbara verktyg för att strukturera och presentera forskningsresultat ur ett kommersiellt perspektiv eller med avseende på annan samhällsnytta. Metoderna är Business Model Canvas, Lean Canvas och SRI NABC.

Samtliga seminarier i kursen hålls på engelska.

Information och anmälan till kursen