Climate Variability and Food (In)Security in Medieval and Early Modern Europe

  • Datum: –16.00
  • Plats: SCAS, Thunbergssalen Linneanum, Thunbergsvägen 2, Uppsala
  • Föreläsare: Fredrik Charpentier Ljungqvist, Pro Futura Scientia Fellow, SCAS. Associate Professor of History, Stockholm University. Researcher, Bolin Centre for Climate Research, Stockholm University.
  • Webbsida
  • Arrangör: Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS)
  • Kontaktperson: Stina Grånäs
  • Telefon: 018-557085
  • Seminarium

Fredrik Charpentier Ljungqvist talar på temat "Climate Variability and Food (In)Security in Medieval and Early Modern Europe". Efteråt ges tillfälle till frågor. Seminariet hålls på engelska.

Ytterligare information