Zoom seminarium: Ett bibliotek i behov av kärlek och ett forskningsprojekt

  • Datum: –17.00
  • Plats: Via Zoom
  • Föreläsare: Bibliotekarie Malin Norrby, Judiska biblioteket, Stockholm och professor Lena Roos, tidigare föreståndare för Forum för judiska studier, UU, numera vid Södertörns högskola.
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för judiska Studier
  • Kontaktperson: Lars M. Andersson
  • Seminarium

Presentation av både Judiska bibliotekets samlingar och om forskningsprojektet ”Spår av jiddischkeit”.

Obs! Seminariet kommer att sändas via Zoom. Länk kommer att läggas upp här och skickas ut via e-post i god tid före seminariet.

........................................................
Projektet ”Spår av jiddischkeit” beviljades nyligen anslag från Riksbankens jubileumsfond på närmare 860 000 kronor. Dess syfte är att inventera samlingen och göra den sökbar genom databaserna LIBRIS och WorldCat samt att välja ut de arbeten som bör digitaliseras. I projektet ingår Simo Muir, jiddischexpert från Helsingfors universitet, Malin Norrby och Lena Roos. Till det är dessutom knutet ett delprojekt i vilket bland annat bibliotekets unika klassificeringssystem analyseras.

Lena Roos är professor vid Södertörns högskola. Hon har tidigare undervisat vid Uppsala universitet (Teologiska och Språkvetenskapliga fakulteterna), Teologiska högskolan i Bromma, Högskolan i Gävle och Lunds universitet. Före forskarutbildningen arbetade hon som journalist. För närvarande arbetar hon med tre forskningsprojekt: 1. God of small things: Judisk tidigmodern fromhetslitteratur för kvinnor; 2. Judiska identiteter runt Östersjön; 3. Gardening for God and neighbor: samfundsbaserade gemenskapsodlingar i urbana miljöer.

Malins Norrby har arbetat med biblioteksledning på olika nivåer i över ett decennium och är också frilansskribent med huvudfokus inom religion, kultur och kulturhistoria. Hon har arbetat på Centrum för religionsdialog på Stockholms Stift. Sedan 2018 är hon verksam vid Judiska Biblioteket i Stockholm, där hon arbetar med biblioteksledning och utveckling av det nya biblioteket.

Zoom seminarium: Ett bibliotek i behov av kärlek och ett forskningsprojekt