Vi måste prata om genetisk mångfald: Hur, vad, och varför ska den övervakas?

  • Datum: –16.30
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum Ekmansalen
  • Webbsida
  • Arrangör: Evolutionsbiologiskt Centrum (EBC), Uppsala universitet och Centrum för biologisk mångfald (CBM), Sveriges lantbruksuniversitet. Dagen stöds av ‘Uppsala University Biodiversity Initiative‘ 
  • Kontaktperson: Gustaf Granath
  • Konferens

Forskare och myndigheter ger sina bilder av kunskapsläget och nuvarande verksamhet och diskuterar vägar framåt för framtida övervakning av genetisk diversitet.

Forskare och myndigheter ger sina bilder av kunskapsläget och nuvarande verksamhet och diskuterar vägar framåt för framtida övervakning av genetisk diversitet. Naturvårdsverket presenterar den färska rapporten “Mapping and monitoring genetic diversity in Sweden – suggestion for program to start 2020”. Dagen avslutas med diskussioner i mindre grupper som tillsammans med föredragen kommer att sammanställs i skrift.

Mer information och anmälan finns tillgänglig här: https://www.biologi.uu.se/gendiv2020

 

Arrangörer: Evolutionsbiologiskt Centrum (EBC), Uppsala universitet och Centrum för biologisk mångfald (CBM), Sveriges lantbruksuniversitet. Dagen stöds av ‘Uppsala University Biodiversity Initiative‘