SUNRISE Sweden Stakeholder Event

  • Datum: –17.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Siegbahn Hall
  • Föreläsare: Marie Alpman, Huub de Groot, Maximilian Fleischer, Frédéric Chandezon, Pia Lindberg, Mimmi Magnusson, Leif Hammarström & Ann Magnuson
  • Webbsida
  • Arrangör: Swedish Consortium for Artificial Photosynthesis
  • Kontaktperson: Leif Hammarström & Ann Magnuson
  • Föreläsning

Stakeholder-evenemanget kommer att presentera visionen och resultaten från SUNRISE-CSA, liksom planerna för nästa steg. Deltagarna kommer att lära sig om toppmodern forskning och framtidsutsikterna.

Deltagarna kommer att kunna kontakta och diskutera med svenska och internationella experter och intressenter. Arrangemanget riktar sig till forskare och universitetsstudenter samt intressenter från näringslivet och samhället i allmänhet.

Mötet är gratis men registrering senast 2 mars är obligatorisk.

Mötet hålls av Swedish Consortium for Artificial Photosynthesis (CAP) / Centrum för Artificiell Fotosyntes.

Registrera dig här