Introduktion till 3D-printing - ONLINE

Välkommen till en introduktion i 3D-printing anordnat av Ångström Makerspace. Efter kursen kommer du att ha 3D-printing licens och möjlighet att själv boka 3D-skrivarna i Ångström Makerspace. Tillfället anordnas online i Zoom  (inbjudan med länk kommer separat).

Introduktion till 3D-printing - ONLINE