Crowdsourca kulturarvet - hackaton på biblioteket

Du vet väl om att du kan hjälpa biblioteket från ditt vardagsrum? Gör en insats i transkriberingen eller OCR-rättningen av bibliotekets äldre kataloger. Detta går att göra dygnet runt och allt du behöver är en dator. Om du också har behov av fikasällskap och att få hjälp med att tyda handstilen du har framför dig på skärmen så ordnar biblioteket också onlinehackaton.

Tre timmar om dagen möts vi online, dricker kaffe och svarar på frågor om katalogerna och OCR-rättningen. Läs om hur du går till väga, med eller utan sällskap, eller titta på en instruktionsfilm.

 

Länk till fikarummet (vi möts online via videochattprogrammet Zoom): https://uu-se.zoom.us/j/330871921

 

Om katalogerna

Katalogerna är inskannade från de handskrivna/maskinskrivna originalkatalogerna. Vi hjälps åt att transkribera innehållet, alternativt rätta felen i OCR-tolkningen, för att därmed förbättra sökbarheten.
 
Dessa kataloger över UUB:s stora samlingar sammanställdes under en lång period med en enorm arbetsinsats. Med digitalisering och renskrivning av kataloginformationen kan dess potential utnyttjas mycket bättre i dagens forskning.
 
Genom katalogerna kan man direkt beställa fram det material som du vill låna fram för läsning i vår specialläsesal på Carolina Rediviva.

Crowdsourca kulturarvet - hackaton på biblioteket