/publish - Datahanteringsplaner (online)

Datahanteringsplaner – hur och varför?
Allt fler finansiärer och andra aktörer kräver att forskningsprojekt ska skriva datahanteringsplaner. Välkommen till en kort introduktion om vad en datahanteringsplan är och vilket stöd du kan få från universitetet.

Detta tillfälle är en del av bibliotekets seminarieserie /publish, som erbjuder tips och stöd för forskare i frågor som rör vetenskaplig kommunikation och publicering.

Detta tillfälle ges digitalt via Zoom.

Join Zoom Meeting:

https://uu-se.zoom.us/j/362242796

Meeting ID: 362 242 796

Länk till presentationen:

https://uppsala.box.com/s/i698ndztk6z3j5th3lh3wa6tq2qplb4d