Accessdagen: Uppsalas vattenutmaningar

  • Datum: –12.00
  • Plats: Online via Zoom och Hubben, Dag Hammarskjölds väg 38 i Uppsala Science Park
  • Föreläsare: Jens Olsson, Sveriges Lantbruksuniversitet, Anna Dahlman Petri, WSP, Melle Säve-Söderbergh, Livsmedelsverket, Henrik Josefsson, Uppsala University Sustainability Initiatives (UUSI), Lisa Fernius, Uppsala Vatten
  • Arrangör: Uppsala universitet Innovation, Uppsala University Sustainability Initiatives och Stiftelsen STUNS.
  • Kontaktperson: Johan Edman
  • Telefon: 070-73 240 73
  • Temadag

Uppsala universitet bjuder in till ett samtal mellan forskare och externa aktörer om Uppsala och vattenfrågan. Genom att samverka stärker vi möjligheterna för Uppsala att ta del av framtida satsningar på forskning, innovation och hållbart samhällsbyggande. På Accessdagen presenteras olika perspektiv på de utmaningar som Uppsala står inför i vattenfrågan. Du kan delta på Accessdagen via Zoom.

Det händer mycket i vattenfrågan. Livsmedelsverket har nyligen fått ett regeringsuppdrag att samordna dricksvattenfrågorna i Sverige. Forskningsrådet Formas vill etablera ett nationellt forskningsprogram för hav och vatten. Det globala hållbarhetsmålet ”rent vatten och sanitet för alla” understryker behovet av rigida förvaltningsstrukturer och ett lokalt engagemang.

I Uppsala finns två universitet med hög sammantagen kompetens på området. Här finns dessutom tre nationella myndigheter, som samtliga hanterar vattenfrågor i någon form: Livsmedelsverket, Läkemedelsverket och SGU. Därtill ställer stadens expansion söderut många vattenfrågor på sin spets. Såväl Uppsala universitet som SLU har samarbetsavtal med Uppsala kommun om dessa.

Uppsala har utmärkta förutsättningar att samla flera tongivande aktörer och konkurrera om framtida satsningar på forskning, innovation och hållbart samhällsbyggande. Genom att samverka och bygga gemensamma plattformar stärker vi möjligheterna för Uppsala att positionera sig väl och ta del av dessa, inte minst när det gäller vatten.

Accessdagen är ett samarrangemang mellan Uppsala universitet Innovation, Uppsala University Sustainability Initiatives och Stiftelsen STUNS. Dagen knyter även an till det strategiska partnerskapet mellan Uppsala universitet och Uppsala kommun.

Anmälan: du anmäler dig via e-post till sandra.hilbrand@stuns.se

Anpassningar med anledning av Covid-19
Om situationen med Covid-19 medger det, kan vi eventuellt erbjuda ett mindre antal platser för deltagarna att närvara på plats. Vi följer dagsaktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Ange i din anmälan om du önskar delta per Zoom eller på plats (ange då även ev kostrestriktioner). Det går bra att delta i endast delar av programmet.

Program

08.30-09.00 Kaffe serveras till de som eventuellt deltar på plats

09.00-09.10 Välkomna och instroduktion - Johan Edman, Uppsala universitet Innovation

09.10-09.40 SLU Vattenforum: forskning, miljöanalys, utbildning och samverkan med vattenfokus - Jens Olsson, SLU

09.40-10.10 Sveriges och 20-talets vattenutmaningar - Anna Dahlman Petri, WSP

PAUS

10.30-11.00 Nationella samordningsgruppen för dricksvatten - Melle Säve-Söderbergh, Livsmedelsverket

11.00-11.30 Vatten, en gemensam kritisk resurs - Henrik Josefsson, Uppsala University Sustainability Initiatives (UUSI)

11.30-12.00 Fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna - Lisa Fernius, Uppsala Vatten

12.00-13.00 Lunch serveras till de som eventuellt deltar på plats