NVivo för kvalitativ dataanalys - steg 2: Analysera och visualisera din kodning

Välkommen till en workshop där vi arbetar med NVivo, en programvara för kvalitativ dataanalys. Workshopen passar för dig som har deltagit i steg 1, eller redan är bekant med grundfunktionerna som tas upp i steg 1. Du behöver också ha kännedom om kvalitativ dataanalys som metod.

I steg 2 ligger fokus på att analysera och visualisera ditt forskningsprojekt. Steg 2 passar dig som vill gå vidare från kodning och börja analysera innehållet i ditt projekt. Vi kommer att ta upp:

-Utforska och ställa frågor till din data

-Jämföra och visualisera cases, filer och noder

-Visualisera ditt projekt

Under workshopen kommer vi att demonstrera i NVivo för Windows.

Anmäl dig