NVivo för kvalitativ dataanalys - steg 3: exportera, dela och samarbeta

Välkommen till en workshop där vi arbetar med NVivo, en programvara för kvalitativ dataanalys. I steg 3 fokuserar vi på samarbete och fortsatt arbete utanför NVivo, antingen genom att extrahera data för användning i annan programvara eller genom att exportera data för att presentera och/eller publicera.

Steg 3 har följande innehåll:

-Extrahera data för användning i annan programvara

-Exportera och dela

-Samarbeta med kollegor

-Jämföra kodning gjort av olika användare

Ta med din egen dator med NVivo installerat. Det finns en gratis testversion att ladda ner. Under workshopen kommer vi att demonstrera i NVivo för Windows.

Kursen är öppen och kostnadsfri för studenter och anställda vid Uppsala universitet.

Om du planerar att använda NVivo i ett forskningsprojekt med flera deltagare, kan du kontakta biblioteket för att boka en skräddarsydd workshop för endast din forskargrupp.

Anmäl dig