NVivo för kvalitativ dataanalys - steg 2: Analysera och visualisera din kodning

  • Datum: –11.30
  • Plats: Zoom Online
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Hanna Flyckt
  • Workshop

Välkommen till en workshop där vi arbetar med NVivo, en programvara för kvalitativ dataanalys. Workshopen passar för dig som har deltagit i steg 1, eller redan är bekant med grundfunktionerna som tas upp i steg 1. Du behöver också ha kännedom om kvalitativ dataanalys som metod.

I steg 2 ligger fokus på att analysera och visualisera ditt forskningsprojekt. Steg 2 passar dig som vill gå vidare från kodning och börja analysera innehållet i ditt projekt. Vi kommer att ta upp:

* Utforska och ställa frågor till din data

* Jämföra och visualisera cases, filer och noder

* Visualisera ditt projekt

Under workshopen kommer vi att demonstrera i NVivo för Windows

Till anmälan

NVivo för kvalitativ dataanalys - steg 2: Analysera och visualisera din kodning