Trans and Sex Change in Contemporary Iran: A Socio-legal Study of Gendered Policies and Practices

  • Datum: –18.00
  • Plats: Zoom - anmälningslänk: https://uu-se.zoom.us/meeting/register/u5Iqce6upz8sHdSHiHVR_T2xsKbK_EgZzA7e
  • Föreläsare: Zara Saeidzadeh, Örebro Universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för genusvetenskap
  • Kontaktperson: Nicole Ovesen
  • Seminarium

Centrum för genusvetenskap anordnar öppna queerseminarier för alla som är intresserade och/eller arbetar aktivt med queerbegreppet i praktik, teori eller aktivism. Seminariet hålls på engelska.

Zara Saeidzadeh completed her doctoral degree in Gender Studies at Örebro University, Sweden on June 4, 2020. In her doctoral thesis, she examines the lives of trans people who undergo sex-change surgery in Iran from a socio-legal perspective. She now teaches and works as a researcher in Gender Studies at Örebro University. She is also a research associate at Simone de Beauvoir Institute, Concord

Höstens queerseminarier hålls via zoom; 16.15-18.00.
Anmälan till seminariet >>

Observera att seminarier med titlar på engelska även hålls på engelska. 

PROGRAM HT2020: NEW PHDS, DEW DIRECTIONS IN QUEER RESEARCH

5 OKTOBER
Death at the End of the Rainbow: Rethinking Queer Kinship, Rituals of Remembrance and the Finnish Culture of Death
Varpu Alasuutari, University of Turku

2 NOVEMBER
Digitala förbindelser: Rum, riktning och queera förbindelser
Evelina Liliequist, Umeå Universitet

7 DECEMBER
Trans and Sex Change in Contemporary Iran:A Socio-legal Study of Gendered Policies and Practices
Zara Saeidzadeh, Örebro Universitet