Gendered territoriality and the contemporaneity of colonialism in present-day Brazil

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom - anmälningslänk: https://uu-se.zoom.us/meeting/register/u5Yof-6trDgjGNI1Tg4Iat3_a1pnRBtHst07
  • Föreläsare: Patricia Lorenzoni, Research Fellow, Centre for Multidisciplinary Studies on Racism, Uppsala University
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för genusvetenskap
  • Kontaktperson: Nicole Ovesen
  • Seminarium

Om genusifierad territorialitet och kolonialism i samtida Brasilien. Seminariet hålls på engelska.

Abstract: In Brazil under the government of Jair Bolsonaro, the Amazon area as a land yet to be colonised has become one of the main battle fields in a fascist project of national rebirth. Simultaneously, an increasingly vocal mobilisation among indigenous women has introduced Mãe Terra, “Mother Earth” as a political category. At this seminar, I will discuss this gendering of land in relation to modern/colonial temporalities and to a nation-state myth in which the post-colonial turns into ideological justification for continuing colonialism.

Centrum för genusvetenskaps återkommande torsdagsseminarier är öppna för alla intresserade. Torsdagsseminarierna samlar flera olika forskningsområden för att reflektera bredden inom genusforskning. Seminarierna ämnar också att skapa möten mellan forskare och studenter över vetenskapsområdena.

Öppet för alla! 

Notera att seminarier med engelska titlar hålls på engelska. 

Anmälan till seminariet >>