Lärande och undervisning i Linnés sommarhem

I bostadshuset på Linnés Hammarby finns föremål, konst och möbler från familjen Linnés tid på gården, under andra halvan av 1700-talet. I museet på höjden förvarade han sina samlingar säkert. Under Kulturarvsdagen har du möjlighet att se några av de platser Linné odlade för vetenskapen, där han hade sina samlingar. Du kan också gå på citatvandring i trädgården!

Se de växter Linné tyckte var vetenskapligt intressanta, odlade i rabatterna framför bostadshuset. Se originalet av Linnés plugghäst, som han använde när han undervisade. I herbarieskåp och andra möbler förvarade Linné sina samlingar! 

Entréavgift 100 kr. Anställda och studenter vid Uppsala universitet samt barn under 18 år har fri entré.