Vi måste prata om genetisk mångfald: Hur, vad, och varför ska den övervakas?

  • Datum: –16.00
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum
  • Föreläsare: Inbjudna från UU, SLU, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket m. fl.
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala Universitet (Biodiversity Initiative) tillsammans med SLU (Centrum för Biologisk mångfald)
  • Kontaktperson: Gustaf Granath
  • Telefon: 0732032176
  • Konferens

Forskare och myndigheter ger sina bilder av kunskapsläget och nuvarande verksamhet och diskuterar vägar framåt för framtida övervakning av genetisk diversitet.