Grants Day

Det här året arrangerar universitetet Grants Day via Zoom. Evenemanget kommer att äga rum under tre halvdagar, 10-12 november, klockan 09:30-12:00.