UppTalk Weekly: Avfall eller energiresurs - är 4:e generationens kärnkraftssystem svaret på världens framtida elförsörjning?

  • Datum: –12.30
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/64929646463
  • Föreläsare: Ane Håkansson, professor vid institutionen för fysik och astronomi, tillämpad kärnfysik
  • Webbsida
  • Arrangör: UppTalk Weekly, en del av teknisk- naturvetenskapliga fakultetens digitala kompetensutvecklingsinitiativ för alumner och samhället
  • Kontaktperson: Karin Thellenberg
  • Telefon: 018-471 49 47
  • Seminarium

Kärnkraft är en fossilfri energikälla med minimala utsläpp av växthusgaser. Men oron kring kärnkraftsavfall och riskerna med kärnkraft väcker ofta debatt i samhället. Vår gäst i denna veckas UppTalk Weekly är Ane Håkansson, professor i tillämpad kärnfysik som kommer att prata om fjärde generationens kärnkraftssystem som kanske kan hantera de svagheter som dagens kärnkraft ofta förknippas med.

Zoom-länk till seminariet: https://uu-se.zoom.us/j/64929646463

UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom där ni varje tisdag får ta del av intressanta samtal och tvärvetenskapliga panelsamtal med forskare vid Uppsala universitet. Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen och där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till våra forskare.

UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten. 

Här hittar du alla kommande UppTalk Weekly