Mental självständighet ─ är det möjligt?

  • Datum: –17.00
  • Plats: via Zoom
  • Kontaktperson: Katarina Pirak Sikku
  • Konferens

En digital konferens initierad av Katarina Pirak Sikku, konstnär och konstnärlig ledare för forskningsprojektet Att ge mig mitt perspektiv - Rasbiologernas spår i det samiska folkhemmet vid Centrum för genusvetenskap.

I konferensen möts kulturutövare som på olika sätt har tagit sig an den samiska traditionen och arvet. Vad tänker de om sin strävan? Är det mot mental självständighet de arbetar?

Mental självständighet ─ är det möjligt?