Amelia Krzymowskas disputation

  • Datum:
  • Plats: Brusewitzsalen, Gamla torget 6 och via Zoom (begränsat antal deltagare i salen)
  • Doktorand: Amelia Krzymowska
  • Kontaktperson: Amelia Krzymowska
  • Disputation

Amelia Krzymowska försvarar sin doktorsavhandling i Europarätt.

Avhandlingens titel: Servitut - En civil- och offentligrättslig bruksrätt